PROJEKTY UNIJNE

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Transpol Lider spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


Cele projektu i planowane efekty: Celem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020 jest otrzymanie wsparcia finansowego. Projekt wpłynie na poprawę płynności i przyczyni się do wsparcia w utrzymaniu działalności. Środki obrotowe pozwolą na sfinansowanie części kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Okres realizacji projektu: 01.08.2020-31.10.2020


Działanie POIR 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy


Wartość projektu: 340 581,63 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 340 581,63 PLN


Nasi

partnerzy.

Szybki

Kontakt.

TRANSPOL LIDER
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Łojewo 70
88-101 Inowrocław

tel. 52 35 33 870
tel. 52 35 20 478
fax 52 35 33 870 wew. 32
e-mail: biuro@transpol-kruszywa.pl