USŁUGI BUDOWLANE

DROGOWE

 • budowa i przebudowa dróg
 • budowa i przebudowa dróg ekspresowych i autostrad
 • budowa parkingów
 • budowa chodników
 • wymiana gruntów

HYDROTECHNICZNE

 • budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych
 • budowa i przebudowa zbiorników retencyjnych
 • budowa i przebudowa zbiorników wodnych
 • roboty refulacyjne - pogłębianie i regulacja rzek i kanałów

POZOSTAŁE

 • budowa i rekultywacja składowisk odpadów
 • rekultywacja terenów zielonych
 • rozbiórki i wyburzenia budynkow

 

 

 


Nasi

partnerzy.

Szybki

Kontakt.

TRANSPOL LIDER
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Łojewo 70
88-101 Inowrocław

tel. 52 35 33 870
tel. 52 35 20 478
fax 52 35 33 870 wew. 32
e-mail: biuro@transpol-kruszywa.pl